LIČNI PODACI

Imajte na umu naše Obavještenje o obradi podataka o ličnosti. 

SADRŽAJ

Materijali kao što su slike, fotografije, grafike, logotipi, video, filmovi, audio fajlovi i tekst („materijal“) se koriste na sajtu Bio Save („sajt“). Materijal je vlasništvo kompanije Bio Save (u daljem tekstu: Kompanija), i zaštićen je odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna,  kao i drugim propisima kojima se štiti pravo intelektualne svojine, kao u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnom nivou. Svaka upotreba materijala izvan čisto privatne svrhe zahtjeva prethodnu pismenu saglasnost kompanije. Isto važi i za svaku izmjenu materijala, naročito za prevod ili bilo koji drugi oblik obrade, kao i bilo kakav prenos materijala.

Materijal može biti predviđen za preuzimanje sa sajta, kada je to izričito navedeno i dozvoljeno. 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ukoliko korisnik preuzme materijal ili ga koristi u bilo kom drugom obliku, on to radi na sopstveni rizik. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje korisnik može da ima u tom pogledu, posebno ako su u pitanju podaci, hardver ili softver. Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu prava trećih lica.

Informacije na ovom sajtu su pažljivo prikupljene i provjerene. Kompanija, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. Ovaj sajt pruža opšte informacije koje ni na koji način ne zamjenjuju savjete ljekara ili stručnjaka. 

PRAVNE POSLJEDICE

Kompanija zadržava pravo da korisniku blokira pristup za prijavljivanje ako korisnik prekrši ove odredbe i uslove korištenja i/ili bilo koje zakonske odredbe. U takvom slučaju, prijavljivanje više nije dozvoljeno i svako dalje korištenje se prema tome smatra nezakonitim. Kompanija zadržava pravo da protiv korisnika pokrene odgovarajući građanski, krivični, upravni ili drugi sudski postupak, kao i svaki postupak pred nadležnim organima. 

Nevažnost ili ništavost pojedinih odredaba sadržanih u ovim uslovima korištenja neće uticati na punovažnost ostalih uslova korištenja.