OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Evidencija radnji obrade podataka o ličnosti

Poštovani posjetioče,

Bio save d.o.o. u cilju poboljšavanja vlastite usluge i direktnog marketinga prikuplja podatke koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH te se u smislu navedenog zakona smatra kontrolorom podataka. S tim u vezi, obavještavamo Vas da:

  • ne postoji zakonska obaveza da dostavite podatke za obradu, odnosno davanje ličnih podataka je na dobrovoljnoj osnovi.
  • nedostavljanje podataka dovodi samo do nemogućnosti Bio save d.o.o. da Vas obavještava o aktuelnostima i eventualnim pogodnostima.
  • da  u svakom trenutku imate pravo pristupa i pravo ispravke podataka koji se na Vas odnose.

Datum uspostavljanja Evidencije: 01.02.2021. 

1. Podaci o Rukovaocu: 

Bio Save Adriatic d.o.o.
Sarajevo
JIB: 4202722010007
Zakonski zastupnik: Azina Pirić-Novalić
E-mail: i@bio-save.ba

2. Naziv zbirke podataka: 

Evidencija o ličnim podacima lica koja pristupaju internet stranicama i učestvuju u promotivnim aktivnostima rukovaoca.

3. Vrsta radnje obrade: 

Prikupljanje, bilježenje, korištenje, sortiranje, čuvanje, stavljanje na uvid, pohranjivanje. 

4. Vrsta podataka o ličnosti: 

Podaci koji se obrađuju radi slanja newsletter-a je: e-mail adresa.

5. Kategorija lica na koje se podaci odnose: 

Podaci se odnose na lica koja pristupaju internet stranicama i učestvuju u promotivnim aktivnostima rukovaoca.

6. Svrha obrade:

Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newsletter-a obrađuju se radi izvršavanja marketinških i promotivnih aktivnosti rukovaoca.

7. Pravni osnov: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja Newslwtter-a
  • Pristanak lica na koje se podaci odnose 

8. Prenos podataka iz BiH 

Podaci se ne iznose iz BiH.

9. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslwtter-a
  • Podaci koji se prikupljaju čuvaju se najduže 30 dana nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni. 

10. Opis mjera zaštite: 

Rukovalac je sproveo kadrovske, tehničke i organizacione mjere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlaštenih pristupa, zlonamjernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlaštenim trećim licima.

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Podaci u pisanoj formi se nalaze u osiguranim i zaključanim ormanima. Podatke može obrađivati samo lice koje je ovlašteno. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju.

Bio Save Adriatic d.o.o.

01.02.2021. 

Sign In