Savremena tehnologija koju koristi Famicord osigurava povećan kvalitet separisanog uzorka matičnih ćelija.

Metodom redukcije krvi smanjuje se sadržaj crvenih krvnih zrnaca - time se smanjuje mogućnost oštećenja jetre kod transplantacije uzorka i povećava se sigurnost za Vaše dete.

Ovaj način čuvanja smanjuje mogućnost pojave neželjenih efekata kod pacijenta usled nekompatibilnosti krvnih grupa ukoliko se uzorak koristi kod brata ili sestre.

Smanjenim uzorkom se smanjuje i korišćenje DMSO supstance u procesu zamrzavanja. DMSO se dovodi u vezu sa srčanim problemima, otežanim disanjem i veoma visokim ili niskim krvnim pritiskom. Čuvanjem manjeg uzorka - koncentrovanijeg - proporcionalno se koristi i manja DMSO doza.

U svijetu postoji 158 javnih banaka matičnih ćelija koje imaju uskladištenih preko 1.500.000 uzoraka i 215 privatnih banaka matičnih ćelija u kojima je uskladišteno preko 10.000.000 uzoraka.

  • Mjeri se tačan broj CD34+ matičnih ćelija - poznat kvalitet uzorka pre zamrzavanja.
  • Manji rizik od infuzijskih reakcija.
  • Savremena metoda separacije zadržava ćelije koje se u budućnosti mogu iskoristiti u regenerativnoj medicini kao što su VSEL ćelije, MSC i HSC ćelije.
  • Manje otpada od crvenih krvnih zrnaca što smanjuje nekompatibilnost u slučaju da se matične ćelije koriste kod brata ili sestre.
  • Nema potrebe za „pranjem“ uzorka nakon odmrzavanja što smanjuje rizik od gubitka važnih ćelija.

Famicord čuva uzorak matičnih ćelija podeljen u dvije odvojene komore što daje mogućnost za dve zasebne terapije – u hematološkim indikacijama i regenerativnoj medicini.