Zašto odabrati Bio Save?

Zašto odabrati Bio Save?

Čuvati matične ćelije je važno, ali nije samo po sebi dovoljno. Ključno je da, ako vam ikada zatrebaju, možete i da ih upotrijebite.

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između različitih banaka za matične ćelije. Vi ne želite da se krv Vašeg djeteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe mogu da budu upotrebljene za transplantaciju?

U tom slučaju je najbolji izbor: Bio Save

Zašto?

Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi doktor. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija posjeduju sve banke krvi iz pupčanika. Neophodno je da znate da odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Zašto odabrati BIO SAVE?

9 pitanja i odgovora

1.   ZASTUPAMO BROJ 1. EVROPSKU BANKU ZA MATIČNE ĆELIJE – FAMICORD GRUPU

U našim istraživanjima stalno unapređujemo upotrebu i kvalitet matičnih ćelija iz pupčane krvi. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva postali smo priznati autoritet u svim oblastima matičnih ćelija iz pupčane krvi i znamo šta je važno budućim roditeljima i njihovim lekarima. Zbog toga su matične ćelije Vašeg deteta u najboljim rukama.

FamiCord radi u sopstvenoj specijalnoj visoko-tehnološkoj laboratoriji.

Sve važne korake - obradu i dugoročno skladištenje - FamiCord Group obavlja sama. Ove zadatke obavljaju saradnici naših visoko - tehnoloških laboratorija u više zemalja u Evropi, gde se radi u skladu sa GMP standardom. Samo na ovaj način možemo sprovesti sopstvene visoke zahteve u pogledu kvaliteta, koji u mnogo čemu prevazilaze najviše medicinske standarde.

2.   POVjERENJE NAM JE POKLONILO 10.000 PORODICA U BIH I REGIONU

Postanite i Vi deo naše Bio Save porodice.

3.   MATIČNE ĆELIJE SE ČUVAJU PO NAJVIŠEM SVijETSKOM AABB STANDARDU

AABB (American Association of Blood Banks) je standard priznat širom svijeta u bolnicama koje se bave transplantacijama matičnih ćelija.

AABB je ustanova koja izdaje sertifikate od 1947.godine, poslednjih 60 godina je lider u oblasti banaka krvi i prikupljanju, obradi i izdavanju uzoraka, a kao takva ima najviše iskustva u transfuziologiji i terapiji matičnim ćelijama. Skoro sve američke banke matičnih ćelija imaju ovaj standard i 80% bolnica u Americi koje sprovode transplantacije matičnih ćelija poseduje ovaj standard koji je odobren i od Američke uprave za hranu i lekove (FDA).

AABB sertifikat je sertifikat koji objedinjuje banke matičnih ćelija, bolnice i medicinske radnike u jedinstvenom programu obuke za najviši kvalitet transplantacije u svijetu. Standard obuhvata sve korake u postupanju sa matičnim ćelijama – od prikupljanja, preko transporta, obrade i testiranja matičnih ćelija, do čuvanja, a zatim i dostave u bolnicu i primene matičnih ćelija. Posjedovanje ovog standrada garantuje da će Vaš uzorak biti prihvaćen za liječenje u svim bolnicama u svijetu.

AABB sertifikat poseduje 1700 bolnica u preko 80 zemalja u svijetu. AABB jedan je od samo tri sertifikata koji su akreditovani od Internacionalnog Udruženja za Kvalitet Zdravstvene Zaštite. AABB sertifikat je usklađen sa međunarodnim ISO 9000 standardom koji je najviši internacionalni nivo standardizacije u industriji i uslugama.

Sertifikat se obnavlja svake 2 godine samo posle višednevnih treninga za svaku sertifikovanu ustanovu ili pojedinca.

4.   U SARADNJI SA BIOSAVE FONDACIJOM POMAŽEMO VAM DA SE DijETE LijEČI MATIČNIM ĆELIJAMA U PREKO 1.300 BOLNICA U SVijETU

Kako da porodice iz BiH započnu ovaj proces, kako da dođu do relevantnih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kako da stupe u kontakt sa njima i organizuju liječenje, briga su i glavni cilj naše Fondacije.

5.   TRANSPORT MATIČNIH ĆELIJA ISKLJUČIVO AVIONOM U NAJBRŽEM MOGUĆEM ROKU, 365 DANA GODIŠNJE

365 dana godišnje, bez obzira na vremenske uslove.

6.    BESPLATAN TRANSPORT UZORKA ZA LijEČENJE DO BILO KOJE BOLNICE U SVETU

Prema broju upotrebljenih uzoraka za liječenje matičnim ćelijama, FamiCord Group u čijem sastavu posluje i Bio Save, predstavlja lidera u Evropi. Zaključno sa aprilom 2020., naši uzorci su uspešno primjenjeni u preko 2.500 slučajeva što je ogroman broj u ovoj oblasti medicine.

Naša posvećenost kvalitetu i najbolja metoda skladištenja uzoraka omogućili su nam da lečimo veći broj djece od svih privatnih banaka matičnih ćelija u Evropi zajedno.

FamiCord Group ima odobrenje za čuvanje uzoraka pupčane krvi i za javni registar, što znači da su uzorci FamiCord Group-a prihvaćeni u svim klinikama u svijetu. FamiCord Group je jedina banka matičnih ćelija iz pupčanika u Evropi koja je član evropskoh udruženja za transplantaciju matičnih ćelija.

Preko 100 bolnica u celom svijetu sarađuje sa FamiCord grupom.

7.   SOCIJALNO ODGOVORNA KOMPANIJA SA PROGRAMOM „MOJE JE TVOJE“

"Moje je tvoje” je program porodičnog čuvanja matičnih ćelija koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova. Potpuno besplatno omogućavamo porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice (brata ili sestru) kome je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje hematološkog oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može liječiti matičnim ćelijama. 

8.  SEPARACIJA UZORKA GRAVITACIONOM METODOM SA MINIMALNIM GUBITKOM MATIČNIH ĆELIJA

Zašto sačuvati uzorak sa redukovanim volumenom?

Savremena tehnologija koju koristi Famicord osigurava povećan kvalitet separisanog uzorka matičnih ćelija. Nema potrebe za „pranjem“ uzorka nakon odmrzavanja što smanjuje rizik od gubitka važnih ćelija.

Metodom redukcije krvi smanjuje se sadržaj crvenih krvnih zrnaca - time se smanjuje mogućnost oštećenja jetre kod transplantacije uzorka i povećava se sigurnost za Vaše dete. Ovaj način čuvanja smanjuje mogućnost pojave neželjenih efekata kod pacijenta usled nekompatibilnosti krvnih grupa ukoliko se uzorak koristi kod brata ili sestre.

Uzorak je podeljen u dva odeljka, te se tako može iskoristiti za dve terapije.

Smanjenim uzorkom se smanjuje i korišćenje DMSO supstance u procesu zamrzavanja. DMSO se dovodi u vezu sa srčanim problemima, otežanim disanjem i veoma visokim ili niskim krvnim pritiskom. Čuvanjem manjeg uzorka - koncentrovanijeg - proporcionalno se koristi i manja DMSO doza. Meri se tačan broj CD34+ matičnih ćelija - poznat kvalitet uzorka pre zamrzavanja.

Savremena metoda separacije zadržava ćelije koje se u budućnosti mogu iskoristiti u regenerativnoj medicini kao što su VSEL ćelije, MSC i HSC ćelije.

9.   REGIONALNI LIDER SA PREDSTAVNIŠTVOM U 7 ZEMALJA – SRBIJA, CRNA GORA, BOSNA I HERCEGOVINA, MAKEDONIJA, SLOVENIJA, HRVATSKA I ALBANIJA

Osluškujući želje i potrebe budućih mama rasli smo i razvijali se iz godine u godinu, pa posle devet godina rada i posvećenosti, prateći najnovija dostignuća iz oblasti regenerativne medicine, matičnih ćelija, prenatalnog testiranja i genetskih testova, kompanija Bio Save d.o.o. iz Beograda nastavlja da širi svoje poslovanje u zemlje regiona.

ZAŠTO DA SAČUVAM MATIČNE ĆELIJE?

Zašto su one toliko posebne?

ZAŠTO DA SAČUVAM MATIČNE ĆELIJE?

Sign In