NEURO™ assistant je specijalni paket pomoći pri potrebi za terapijom matičnim ćelijama kod teških neuroloških bolesti kod djeteta. Taj paket obuhvata spektar autizma i razne oblike cerebralne paralize. Brojne studije govore u prilog regenerativne terapije mozga matičnim ćelijama u ovim stanjima gdje su djeca postigla značajne napretke u funkcionisanju poslije terapije. 

NEURO™ assistant uključuje slijedeću vrstu pomoći:

  • Konsultacija doktora transplantologa;
  • Testiranje HLA gena;
  • Psihijatrijsku i psihološku procjenu djeteta;
  • Pokrivanje troškova hospitalizacije pri primjeni uzorka sačuvanih matičnih ćelija djeteta;
  • Praćenje djeteta poslije terapije i procjena napretka;

Liječenje se obavlja u partnerskoj bolnici FamiCord™-a sa uzorkom matičnih ćelija djeteta od koga je uzeto ukoliko dijete dobije dijagnozu 

autizma ili cerebralne paralize. Trošak liječenja pokriva Bio Save™. Liječenje se sprovodi kratkom intravenskom infuzijom matičnih ćelija 

i dijete se zadržava u bolnici 2-3 dana. Prije terapije dijete prolazi kompletnu psihijatrijsku i psihološku procjenu od strane iskusnog tima 

ljekara i potom odlazi na terapiju. Poslije terapije u pomoć je uključena redovna kontrola djeteta u slijedećih 6 mjeseci.

Cijena za NEURO™ assistant paket iznosi 300 eura i važi do kraja izabranog perioda čuvanja matičnih ćelija.