AABB (American Association of Blood Banks) je standard priznat širom svijeta u bolnicama koje se bave transplantacijama matičnih ćelija. 

AABB je ustanova koja izdaje sertifikate od 1947. godine, poslednjih 60 godina je lider u oblasti banaka krvi i prikupljanju, obradi i izdavanju uzoraka, i kao takva ima najviše iskustva u transfuziologiji i terapiji matičnim ćelijama. Skoro sve američke banke matičnih ćelija imaju ovaj standard i 80% bolnica u Americi koje sprovode transplantacije matičnih ćelija posjeduje ovaj standard koji je odobren i od Američke uprave za hranu i lekove (FDA).

AABB sertifikat je sertifikat koji objedinjuje banke matičnih ćelija, bolnice i medicinske radnike u jedinstvenom programu obuke za najviši kvalitet transplantacije u svijetu. Standard obuhvata sve korake u postupanju sa matičnim ćelijama – od prikupljanja, preko transporta, obrade i testiranja matičnih ćelija, do čuvanja, a zatim i dostave u bolnicu i primjene matičnih ćelija. Posjedovanje ovog standarda garantuje da će Vaš uzorak biti prihvaćen za liječenje u svim bolnicama u svijetu.

AABB sertifikat poseduje 1700 bolnica u preko 80 zemalja u svijetu. AABB jedan je od samo tri sertifikata koji su akreditovani od Internacionalnog Udruženja za Kvalitet Zdravstvene Zaštite. AABB sertifikat je usklađen sa međunarodnim ISO 9000 standardom koji je najviši internacionalni nivo standardizacije u industriji i uslugama.

Sertifikat se obnavlja svake 2 godine samo posle višednevnih treninga za svaku sertifikovanu ustanovu ili pojedinca.

Više o AABB sertifikatu možete pročitati ovdje.