Tim istraživača na čelu sa Toshio Miki i u internacionalnoj saradnji sa Katrin Zeilinger, D.V.M., sa Charité Universiteta, Berlin, Frankom Schubert sa  '' Sistema matičnih ćelija GmbH '' te ujedno sa dodatnom podrškom od Federalnog Ministarstva za edukaciju i istraživanja SR Njemačke ( BMBF ), su osvojili grantove za projekat razvijanja '' vantjelesnog sistema za podršku jetre ( ELS ) '' - za bolesnike sa zatajenjem jetre.

Ovo je istraživanje koje uključuje kreiranje privremene jetre za pacijente usljed transplatacije, iznalaženje novih načina za tretiranje imunoloških poremećaja, krvnih bolesti, kao i razvijanje novog modela za istraživanje bolesti poput dijabetesa, otkazivanja srca i neurodegenerativnih bolesti. 

ELS bi trebao udomiti kolekciju jetrenih ćelija, proizvedenih iz matičnih ćelija, u uređaju izvan pacijentovog tijela, koji je ujedno povezan na pacijentovu cirkulaciju. Skladno tome, ELS bi funkcionisao kao privremena jetra : uklanjajući toksine, sprečavajući nepovratna oštećenja na mozgu kao i davajući pacijentovoj jetri šansu za oporavak i regeneraciju.

Pacijentu bi bila pružena prilika za oporavak bez same transplatacije organa!

 Ove nagrade su osmišljene na taj način da pomognu u iznalaženju načina za prevazilaženje problema, popunjavanje praznina u našem znanje te osiguravanju da se najbolja istraživanja nastavljaju i izlaze izvan laboratorija u kliniku ka pacijentima!

 

Izvor : https://news.usc.edu/74805/three-usc-researchers-win-grants-from-californias-stem-cell-agency/