Sedmogodišnji Luis i Kian King imaju rijetku Juvenile Krabbe bolest, koja prouzrokuje gubitak motornih vještina te znatno umanjuje životni vijek. Inače, Krabbeova bolest je progresivno cerebralno degenerativno oboljenje, koje se veoma rano manifestuje, već kod odojenčeta sa razdražljivošću, gdje se javlja sljepilo i zaostajanje mentalnog razvoja. U kasnijoj fazi bolesti javlja se grčenje tijela, te ova loša prognoza se završava već prije dvanaeste godine života.

Blizancima je dijagnosticirana po život opasna bolest u oktobru mjesecu, kada je i počela sama potraga za odgovarajuim donatorom, prije nego će se njihova bolest razviti do nivoa kada ni sama transplantacija neće biti u mogućnosti da se odigra.

Baza podataka od 25 miliona potencijalnih donatora je eventualno uspjela iznaći odgovarajućeg donatora koji bi mogao odgoditi ili spriječiti daljni razvoj ove kobne bolesti. Sam entuzijazam je već na početku bio ugrožen, kada se saznalo da njihove sestre, koje nisu pogođene ovom bolesti, nisu odgovarajući donatori. 

Nakon duge borbe, te aktiviranja šireg kruga ljudi, pronađeni su odgovarajući donori. Dječaci će biti podvrgnuti intenzivnom nizu kemoterapija prije same transplatacije, koja je ujedno i jedan od glavnih oružja u postizanju cilja.

'' Čini se kao čudo da smo, unatoč borbi da se iznađu odgovarajući donatori širom svijeta, dobili šansu da im pružimo duže i sretnije djetinjstvo. '' izjavila je majka blizanaca.