Transplantacija matičnih ćelija može pomoći nekim pacijentima s agresivnim oblikom multiple skleroze (MS) kod kojih je standardna terapija bila neuspješna, ukazuje nova studija.

Međunarodno ispitivanje pokazalo je da transplantacija matičnih ćelija može da donese velike pozitivne promjene za mnoge oboljele od multiple skleroze, izjavili su ljekari koji su učestvovali u toj analizi.

Osnovna ideja transplantacije matičnih ćelija je ponovno pokretanje imunološkog sistema te spriječavanje napada.

Procedura se sastoji u tome da se uništi imuni sistem pacijenta pomoću lijekova za rak i sistem se zatim ponovo podigne pomoću transplantacije matičnih ćelija.

Privremeni rezultati objavljeni su na godišnjem sastanku Evropskog društva za transplantaciju kostiju i koštane srži u Lisabonu.

U ispitivanju su pacijenti dobijali ili terapiju lijekovima ili transplantaciju matičnih ćelija terapijom HSCT. Pacijenti u grupi koja je primala transplantirane matične ćelije su pokazali značajno veći napredak. Posle godinu dana zabilježen je samo jedan slučaj vraćanja bolesti u grupi koja je tretirana matičnim ćelijama u poređenju sa 39 iz druge grupe koja je primala lijekove. Primijetili su smanjenje onesposobljenja, dok su se simptomi pogoršali u drugoj grupi.

Profesor Ričard Bert, vodeći istraživač na univerzitetu Nortvestern u Čikagu rekao je za BBC da su podaci "zapanjujući" u prilog transplantacije u odnosu na najbolje raspoložive lijekove.

"Neurološka zajednica bila je skeptična oko ove terapije, ali ovi rezultati će to promijeniti", rekao je Bert.

U tretmanu se koristi hemoterapija da se uništi oštećeni imuni sistem i zatim se matične ćelije uzete iz krvi ponovo ubacuju u organizam. Ove ćelije nisu pogođene multiplom sklerozom i one ponovo grade imuni sistem pacijenta.

Doktorica Suzana Kolhilhas rekla je da će transplantacija matičnim ćelijama HSCT uskoro biti priznata kao ustanovljen tretman u Engleskoj i da će tada prioritet biti da se osigura da pacijenti kojima to može da pomogne dobiju tu terapiju.

Multipla skleroza je hronična zapaljenska bolest centralnog nervnog sistema, a procenjuje se da od nje u Evropi boluje oko 700.000 ljudi, od kojih je oko 75 odsto žena.