Moždani udar, šlog ili cerebrovaskularni insult je jedan od najčešćih uzoraka smrti u savremenom društvu. Nastaje uslijed povišenog pritiska ili ateroskleroze koja sužava krvne sudove i tako dovodi do smanjenja cirkulacije u mozgu i oštećenja moždanog tkiva. Posljedice moždanog udara su obično veoma teške – pacijenti ne mogu da se kreću, ne mogu da komuniciraju, oporavak i ako ga bude traje godinama, i bolest predstavlja veliki napor kako za porodicu pacijenta tako i za društvo. Glavni problem do sada je bio nemogućnost regeneracije moždanih ćelija poslije cerebrovaskularnog insulta.

FamiCord je 2018 godine počeo studiju o primjeni matičnih ćelija kod pacijenata koji su doživjeli moždani udar. Matične ćelije su davane direktno u cerebrospinalnu tečnost (likvor) putem lumbalne punkcije. Tim putem su matične ćelije išle direktno do oštećenog tkiva u mozgu i svojim dejstvom smanjivale zapaljenje koje je izazivalo oštećeno tkivo, time omogućavajući organizmu da regeneriše oštećene ćelije mozga.

Ispituje se i uticaj malih vanćelijskih kapljica, egzozoma na matične ćelije koje se nalaze u samom tkivu mozga i mogućnost njihove aktivacije u regenraciji mozga. Terapija je dovodila do poboljšanja prije svega u motornom spektru simptoma gdje su pacijenti koji su bili nepokretni počeli da ustaju iz kreveta i progovaraju jednostavne riječi dok su prije terapije bili vezani za krevet i bez mogućnosti govora. Ova terapija daje veliku nadu u liječenju ove teške bolesti.