Dijabetes već decenijama predstavlja ozbiljan zdravstveni problem. Do sada je ova bolest predstavljala pečat za mijenjanje stila života, ali nakon matičnih ćelija bolest je u stanju da se tretira brzo i efikasno !

Diabates se javlja u dva oblika:                

  • Diabates tip 1 (autoimuna bolest u kojoj se uništavaju beta ćelije zadužene sa lučenje inzulina).
  • Diabetes tip 2 (stanje u kojem tijelo ne može najefikasnije da iskoristi proizvedeni inzulin).

Naučnici sa Harvard Stem Cell instituta istražuju mogućnosti liječenja diabetesa uz pomoć matičnih ćelija. Postoji 12 vrsta matičnih ćelija koje se nalaze u našem organizmu. Svaka od njih se može na određeni način koristiti za reproduciranje i reprogramiranje u različite ćelije i tretmane.

Krajnji cilj je razviti beta-ćelije koje su zahvaćene u oba oblika diabetesa i tako izliječiti bolest. Postoje 4 pristupa u rješavanju ovog problema a to su rast ćelija, direktna specijalizacija ćelija, reprogramiranje i replikacija beta-ćelija.

Rast ćelija

Naučnici sa Harvarda unaprijedili su proces razvijanja endokrinskih ćelija u pankreasu iz matičnih ćelija. Te ćelije u pankreasu se mogu razviti u beta-ćelije koje bi ponovno mogle lučiti inzulin. Čitav ovaj proces je već uspješno sproveden na miševima i radi se na realizaciji projekta.

Direktna specijalizacija ćelija

Zamjenik direktora Harvard Stem Cell instituta, Douglas Melton dokazao je kako je moguće promijeniti digestivne ćelije u pankreasu u beta ćelije. Primjer je rađen na mišu i adaptacija čitavog procesa za ljude je u toku.

Reprogramiranje

Specijaliziranje matičnih ćelija oboljele osobe u beta ćelije.

Replikacija beta ćelija

Stimulisanje razvijanja novih beta ćelija u pankreasu kroz promjenu metaboličkih procesa u ćeliji koristeći odgovarajuće hemikalije i proteine.

Da bi se postigli navedeni tretmani bitno je posjedovati pohranjene matične ćelije s obzirom da je broj matičnih ćelija koje se  mogu izdvojiti iz odraslog ljudskog tijela dosta manji od optimalnog broja koji je potreban za potpunu analizu i tretman na ovaj način. Ukoliko nisu pristupačne matične ćelije iz periferne krvi ili pupčane vrpce, nova tehnologija BioEden kompanije omogućava izolovanje matičnih ćelija iz mliječnih zuba i umnjaka.

Na kraju, veoma je bitno da se ćelije koje su ponovno proizvedene zaštite od imunog sistema organizma. Naučnici sa Harvarda su smislili kućište za beta ćelije u organizmu koji ih štiti od imunih ćelija a pritom dozvoljava protok inzulina i normalan rad beta ćelija i pankreasa.