Da li se sjećate izazova Ledena kofa? Ili Stivena Hokinga? Sve to je vezano za Lu Gerigovu bolest ili amiotrofičnu lateralnu sklerozu.

To je teška progresivna neurološka bolest koja poslije dijagnostikovanja u većini slučajeva dovodi do smrti u roku od 2-3 godine. Manifestuje se smanjenjem snage mišića i sve težim disanjem tako da pacijent biva vezan za kolica i potrebna mu je pomoć pri disanju.

Do sada je jedina terapija bila suportivna kako bi se olakšali simptomi koji su otežavali funkcionisanje pacijenta.

Matične ćelije su dale novu nadu tim pacijentima i pomogle im da žive funkcionalnije živote i značajno im produžile život. Matične ćelije se u nekoliko navrata ubrizgavaju direktno u cerebrospinalnu tečnost putem lumbalne punkcije.

Time se spriječava rana smrt neuromotornih neurona i usporava progresija bolesti prvenstveno putem imunomodulacije koje matične ćelije postižu uticajem na T limfocite i mikroglijalne ćelije. Sve to je dovelo do lakšeg funkcionisanja pacijenta i produženog preživljavanja.