Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) je odobrila studiju koja ima za cilj da istraži načine na koji se matične ćelije izolovane iz pupčane krvi mogu koristiti za liječenje autizma. Cilj studije je da utvrdi da li matične ćelije mogu unaprijediti govorne i socijalne vještine djece koja boluju od autizma. Ova studija je prva koja koristi matične ćelije pupčane vrpce u terapiji. 30 djece će učestvovati u studiji.

Autizam je biološki poremećaj mozga u kome je došlo do promjena na nervnim ćelijama pri čemu se na pravilan način ne provode informacije do mozga što oštećuje komunikaciju i društvene vještine oboljelog. Od 1980. godine, broj ljudi sa autizmom se dramatično povećao.

Još nije u potpunosti jasan razlog nastajanja bolesti, ono što je poznato da oboljenje ima genetičke predispozicije, međutim ne zna se da li je nastalo usljed rijetkih mutacija gena ili kombinacija različitih genetičkih varijanti.

Matične ćelije su se do skorijeg vremena uglavnom koristile za liječenje imunoloških oboljenja, leukemija, Parkinsonove bolesti, međutim autizam i opcije tretmana dosada nisu bile istražene. Terapija matičnim ćelijama se bazira na ciljanju dijela mozga koji regulira pažnju, koncentraciju i govor. To je sasvim novi pristup kojim se koristi sposobnost matičnih ćelija da poboljšaju protok krvi i kisika do mozga, stimulišući formaciju novih arterija i mijenjajući oštećene neurone.

Iako je studija na samom početku, naučnici su usmjerili svoje snage u pronalasku tretmana, naročito uz pomoć matičnih ćelija pupčane vrpce.