Prijevremeni porođaj se smatra svaki porođaj koji se dogodi prije navršene 37. nedjelje trudnoće. Svjetski podaci govore da je ukupno 11,1% takvih porođaja. Takvi porođaji nose povišen rizik za plod zbog nedovoljno razvijenih tkiva i organa i u 17% sučajeva postoji neki vid oštećenja mozga. Nažalost, logopedi i razvojni neurolozi viđaju sve više djece sa nekim oštećenjima mozga jer se svake godine toj grupi pacijenata pridruži 1.100 beba.

Većina terapija se svodi na logopedske, fizijatrijske i psihološke tretmane kako bi se razvoj djeteta poboljšao i pored neuroloških deficita. Neka djeca ipak razviju cerebralnu paralizu kao posljedicu oštećenja na porođaju.

Do sada jedini tretman koji dovodi do značajnih poboljšanja kod djece sa hipoksičnom ishemičnom encefalopatijom (oštećenje mozga pri porođaju zbog manjka kiseonika) su matične ćelije.

Najbolji rezultati su postignuti sa davanjem krvi iz pupčanika, ali postoji i mogućnost intratekalnog davanja (direktno u cerebrospinalnu tečnost) mezenhimalnih matičnih ćelija iz tkiva pupčanika. Terapija je sigurna i jednostavna i ne izaziva izražena neželjena dejstva. Najbolji efekti se postižu ako se terapija sprovede u prvih 2 godine života, ali postoje primjeri terapije i kod odraslih osoba od 20 godina.

FamiCord već 3 godine sprovodi studije uspješnosti liječenja matičnim ćelijama u hipoksičnoj ishemičnoj encefalopatiji sa velikim uspjehom. Djeca koja su primila sopstvene uzorke matičnih ćelija ostavljenih na porođaju pokazuju značajan napredak kako u motornom smislu tako i u psihološkom razvoju u periodu praćenja od 12 mjeseci.