Kada je zdravlje Vaše bebe u pitanju, sve je u poverenju!

Kada je zdravlje Vaše bebe u pitanju, sve je u poverenju!

Harmony prenatalni test

Harmony test je podržan od strane Roche sa preko 120 godina iskustva i posvećenosti zdravlju ljudi. Na 2 minuta - Harmony – broj 1 test u Svetu sa preko 100 zemalja u kojima  trudnice i ginekolozi veruju rezultatima testa – preko 1,5 miliona trudnica je uradilo Harmony test.

Prenatalni test Harmony se sprovodi u laboratoriji u Nemačkoj. Ni Vaši uzorci, ni Vaši podaci ne napuštaju Nemačku.

Puno je stvari o kojima razmišljate kada ostanete u drugom stanju, zato pogledajte kratak informativni animirani film o prenatalnom testiranju.

Šta je NIPT?

Neinvazivni prenatalni test koristi krv trudnice da bi ispitao genetsku sliku bebe i time izbegava rizik invazivne procedure poput amniocenteze ili biopsije horionskih čupica koja može dovesti do pobačaja. Test može da se napravi već od 10. nedelje trudnoće. U majčinoj krvi pronalaze se hromozomi bebe koji prelaze u majčin krvotok iz posteljice. 

Stanja koja testira Harmony – Harmony test testira trizomije hromozoma 13, 18 i 21, aneuploidije na polnim hromozomima X i Y, kao i mikrodeleciju po tipu DiGeorge sindroma. Imamo tri opcije testa – Classic (13,18,21), Expert (13,18,21, X,Y) i Plus (13, 18, 21, X, Y, DiGeorge).

Odlična stopa detekcije

99.99 % - stopa detekcije za trizomiju hromozoma 21 u objavljenim studijama

Harmony Test ispituje isključivo hromozome 21, 18, 13 i polne hromozome X i Y, što omogućava značajno povećanje efikasnosti metode. (5) Umesto nasumičnog sekvenciranja delova celog genoma, Harmony Test se fokusira na hromozome koji su predviđeni da se ispituju; time je sa Harmony Testom obezbeđena mnogo detaljnija analiza ovih hromozoma nego sa konvencionalnim NIPT metodama, koje se zasnivaju na sekvenciranju kompletne slobodne DNA („Massively Parallel Shotgun Sequencing , MPSS“.)

Otuda proističu veća tačnost testa, kao i dosta manje potrebnog vremena za laboratorijsku analizu, što se takođe odražava i na samu cenu testa.

 Visokokvalifikovani tim lekara za dijagnozu i savetovanje

Tim u našoj laboratoriji Cenata GmbH čine visokokvalifikovani lekari i naučnici, uključujući i specijaliste u humanoj genetici, laboratorijskoj medicini, ginekologiji i akušerstvu. Naš tim će rado odgovoriti na Vaša pitanja vezana za prenatalnu dijagnostiku, NIPT, kao i tumačenje Harmony Test-a.

Prosečno vreme čekanja na rezultate je 3 radna dana – bez dodatnih troškova.

Pre sprovođenja Harmony Test-a Vaš ginekolog bi trebalo da Vam uradi ultrazvučni pregled kako bi se utvrdila gestacijska nedelja i da li se radi o jednoplodnoj ili višeplodnoj trudnoći. Trebalo bi i da se posavetujete sa svojim lekarom koja opcija Harmony Test-a je najpogodnija za Vas, a medicinski saradnik Bio Save Lab-a će Vas takođe informisati o celokupnom Harmony Test-u.

Harmony Test se može sprovesti od 10. nedelje trudnoće (GN 10+0) bez obzira na način začeća ili poreklo jajne ćelije.

NIPT metode kao što je Harmony Test koriste se za utvrđivanje hromozomskih poremećaja ploda (trizomije hromozoma 21, 18 i 13, kao i X i Y hromozoma). Ono što ovu metodu čini posebnom je to što je ona neinvazivna: analizira se samo venska krv majke.

U sklopu bilo koje opcije testa na zahtev pacijentkinje može biti utvrđen i pol ploda.

NIPT metoda, međutim, ne može zameniti ultrazvuk u prvom trimestru. Skrining u prvom trimestru i/ili ultrazvuk pri kraju prvog trimestra može detektovati moguće poremećaje organa fetusa i još uvek se strogo preporučuje.

Harmony prenatalni test iz ugla dr Antovića

PRENATALNI TEST HARMONY

Zašto se u svetu na svaka 2 minuta jedna trudnica odluči za  Harmony prenatalni test?

PRENATALNI TEST HARMONY

Procedura Harmony prenatalnog testa

Nakon popunjavanja zahteva za sprovođenje analize, laborant uzima dve epruvete Vaše venske krvi, a Bio Save Laboratorija šalje uzorke u laboratoriju u Nemačkoj.

Potrebno je prosečno 3 radna dana za celokupnu analizu od prijema uzoraka u laboratoriju.

Zatim, Bio Save Laboratorija dobija rezultate od nemačke laboratorije i obaveštava Vas o nalazima.

Detaljni niz koraka je sledeći:

  1. Pacijentkinja želi da uradi Harmony Test
  2. Genetsko savetovanje
  3. Uzimanje uzorka venske krvi majke
  4. Popunjavanje Zahteva za sprovođenje analize
  5. Izvršavanje uplate
  6. Slanje uzorka u Cenata GmbH laboratoriju u Nemačkoj
  7. Sprovođenje analize u Cenata GmbH u Nemačkoj
  8. Analiza podataka i sastavljanje izveštaja nalaza od strane lekara iz Cenata GmbH
  9. Slanje rezultata Bio Save Lab-u
  10. Bio Save Lab saopštava rezultate analize pacijentkinji

Sign In