Dr. Enis Hasanović, specijalista ginekologije i opstetricije iz Zavoda za zaštitu žena i materinstva KS, odgovara na pitanja koja su trudnice i porodilje postavile tokom webinara "Praćenje trudnoće u doba pandemije COVID-19" održanog 04. augusta.

PITANJA I ODGOVORI

 P: Pitanje za doktora: da li je opća bolnica u Sarajevu samo za covid pacijentice, te koje su procedure prije i tokom poroda s obzirom na situaciju? (Alma)

O: Za vrijeme dok je bilo proglašeno stanje nesreće uzrokovano coronavirusom, na teritoriji FBiH, porođajni odjel u OBS “Dr.Abdulah Nakaš” bio je određen za covid pozitivne trudnice, za preglede, pripreme za porod, i porod. Nakon prestanka tog stanja i vraćanja u redovan sistem rada, to je povučeno i oba porodilišta (i OBS i GAK UKCS) primaju redovno pacijentice za porode i sve vrste operacija i intervencija. Općenito je napravljena podjela između dvije bolnice, tako da OBS prima pacijente za sekundarni nivo zaštite a KCUS za tercijarni nivo. 

Ako trudnica nije COVID pozitivna, može se porađati u jednoj ili drugoj bolnici.  Ako je trudnica COVID pozitivna, onda to ovisi od stadija trudnoće i da li ima simptome. To znači, da sve trudnice koje su pozitivne, a postoji opasnost prijevremenog poroda (prije 35-te sedmice trudnoće) upućene su na porod na GAK UKCS (porodilište “Jezero”), zbog potrebe posebne njege za nedonošene bebe. Također, ako imaju  simptome (kašalj, bol u grudima, otežano disanje itd.) trebaju biti primljene na UKCS, zbog potrebe tretmana od strane infektologa i ostalih specijalnosti kojih ima na UKCS, a eventualno i prijema po potrebi u izolatoriju “Podhrastovi”.
Sve ostale pacijentice koje su COVID pozitivne, a nemaju simptoma i trudnoća je iznad 35. sedmice (terminske trudnoće) mogu se porađati i u OBS.

 

P: Da li trudnice sa potvrđenom trombofilijom, koje primaju clexane, spadaju u rizične skupine ukoliko bi se zarazile corona virusom? Imate li info da li su veće šanse za razvijanje teže kliničke slike? (Lejla)

O: Nemamo takvih saznanja i nismo naišli na studije te vrste. Najnoviji tretmani COVID pozitivnih pacijentica (pa i trudnica) uključuju i Heparin (Clexan amp.) koje se svakako daju kod trudnica sa trombofilijom. To bi se svakako nastavilo i u slučaju infekcije sa coronavirusom, ali bi se doza lijeka onda odredila u saradnji sa hematologom i infektologom, a uz potrebne analize (D Dimer između ostalih).

 

P: Da li trudnice u kantonu Sarajevo imaju prednost u testiranju ukoliko imaju simptome? Koji je put zaražene pacijentice (trudnice) ukoliko se pokaže pozitivan test na covid-19? Svi znamo o težini kliničke slike koju razviju zaraženi pacijenti 5-6 i 6-7 dan i koji su ključni u zaustavljanju razvoja bolesti, a to je prema upali pluća pa u tom smislu da li zaražena trudnica može uraditi rentgen/CT pluća? (Selma)

O: Ukoliko trudnica dobije nalaz da je pozitivna na COVID 19, onda se upućuje u izolaciju, kao i ostali pozitivni slučajevi. Da li će biti preporučeno kući da ostane, to ovisi od kliničke slike i tu odluku donosi porodični ljekar u saradnji sa pacijenticom i eventualno infektologom i/ili pulmologom.

Da li imaju prednost pri testiranju, to ovisi da li mislite da li se odlučuju prije na testiranje trudnica nego ostalih kategorija stanovništva ili da li čekaju u redu za testiranje. Odluku ko će biti testiran donosi ljekar u COVID ambulanti u dogovoru sa epidemiologom i to ovisi od epidemioloških (kontakt sa pozitivnom osobom) razloga ili kliničke slike svakog pojedinčanog slučaja. Na osnovu razvijene simptomatologije (temperature, kašalj, kratak dah, gubitak osjećaja mirisa i okusa itd.) se odlučuje da se testira određena osoba i to radi porodični ljekar uz dogovor i saglasnost epidemiologa. Oni donose odluku ali mislim da kada postoje neki od simptoma, prije se odlučuju da urade testiranje ako je neka osoba trudna nego inače. A kada se već odredi da se treba testirati u nekoj COVID ambulanti, to se zakaže telefonom i ne bi trebalo tu biti nekog čekanja, a ako i bude, kao i u ostalim situacijama tu bi trudnice morale imati prednost i prve završiti testiranje.

Može se, ako postoji potreba uraditi RTG pluća u trudnoći, strogo uz postojeću indikaciju i smatra se da je to minimalna doza zračenja koja ne može štetiti plodu. CT pluća se inače radi kod strogih indikacija i tu je puno veće zračenje, ali će to odlučiti ljekar u bolnici, infektolog, pulmolog ili anesteziolog i procjeniti rizik po život i zdravlje trudnice i da li je to neophodno.

P: Je li za trudnicu dovoljno da koristi samo prenatalne vitamine ili je potrebna još neka dopuna uz dovoljno tečnosti i zdravu ishranu? Ukoliko dođe do infekcije, koju terapiju trudnica smije koristiti? (Jasna)

O: Trudnice svakako koriste prenatalne vitamine. Možda bi bilo korisno, sada zbog coronavirusa, pojačati dozu i uzeti dodatno vitamin D i vitamin C, jer su studije pokazale da su korisni za prevenciju coronavirusa, kako kod opće populacije tako i kod trudnica.

 

P: Koliko dana traje liječenje za trudnice od prvih siptoma do nestanka? Da li je to kod trudnica nešto duže ili zavisi od osobe? (Jasmina)

O: Liječenje je potpuno individualno i zavisi od puno faktora (zdravlja osobe prije infekcije, godina starosti, udruženih oboljenja, imuniteta itd.), ali studije u svijetu su pokazale da je prosječno trajanje bolesti kod trudnica slično ili isto kao i kod drugih žena iste životne dobi, bez drugih oboljenja.

 

Dr. Enis Hasanović