Diabetes tip 1 je veoma teško oboljenje koje se javlja već u dječijem uzrastu, a uzrokuje ga nemogućnost pankreasa da luči inzulin. Imuni sistem pacijenta napada dijelove pankreasa koji su odgovorni za lučenje inzulinan(Beta ćelije Langerhansovih ostrvaaca) i uništava ih što dovodi do nedostatka inzulina i pojave diabetesa. Uzrok još uvijek nije poznat.

Matične ćelije mogu pomoći u mnogim imunološkim bolestima djelujući inhibitorno na imuni sistem i spriječavajući nastanak oštećenja koja imuni sistem može napraviti organizmu kada dođe do njegovog nepravilnog rada.

Famicord zajedno sa bolnicama u Švedskoj i Poljskoj sprovodi studiju liječenja diabetesa tip 1 matičnim ćelijama iz pupčanika. Do sada su liječena 22 pacijenta i kod većine je došlo do uspostavljanja ponovnog lučenja insulina i smanjenja povišenog šećera u krvi što je glavna karakteristika diabetesa. Matične ćelije svojim imunološkim djelovanjem smanjuju zapaljenje tkiva pankreasa koje izaziva imuni sistem pacijenta i tako omogućavaju pankreasu da luči inzulin. Studija je i dalje u toku i pacijenti mogu da se prijave.