Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka je globalna surađivačka kampanja osnovana na podizanju svijesti o dječijem raku, te izražavanju podrške djeci i adolescentima sa rakom, preživjelima i njihovim porodicama. Dan promoviše poštovanje i veće razumjevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka. Također reflektuje potrebe za pravednijim i boljim pristupom kako samim tretmanima tako i brizi o svoj djeci koja boluju od raka, širom svijeta.

 5 razloga da podržimo ovaj dan :

  • Dječiji rak je izlječiv - ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja različitih zemalja i unutar samog kontinenta.
  • Pristup najboljoj mogućoj brizi - je ljudsko pravo, a ne tek privilegija. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.
  • Djeca su naša budućnost - svako dijete je nezamjenjiv doprinositelj svojoj, kao i našoj, zajednici i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  • Nijedna porodica nebi smjela bakroptirati, izgubiti svoje prihode, ili postati siromašnija kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica nebi se trebali suočavati sa rakom sami.
  • Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta. Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama - pa čak i u nekim razvijenim.

 Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ ove godine obilježit će Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka - 15. februar pod sloganom „Rak kod djece je izliječiv“. Svrha obilježavanja ovog dana je informisanje javnosti o raku kod djece te upoznavanje sa ranim simptomima radi lakšeg prepoznavanja bolesti u djetinjstvu.