Pitanja i odgovori: Zašto sačuvati matične ćelije?

Šta moje dijete ima od toga ako sačuvamo krv iz pupčanika?

Krv iz pupčanika Vama i Vašem djetetu nudi jednu novu mogućnost predostrožnosti. Trenutno se proučava terapija za liječenje tipičnih bolesti koje dolaze sa godinama, kao što su infarkt, moždani udar, ateroskleroza ili dijabetes. Ukoliko sačuvate krv iz pupčanika Vašeg djeteta, znaćete da će matične ćelije biti tu kada mu budu bile potrebne i da ćete mu obezbjediti jednu otvorenu mogućnost liječenja - bez obzira na starost.

Kada je krv iz pupčanika toliko vrijedna, zašto je ne čuva svako?

Zbog toga što i danas malo ljudi zna o ovoj temi i iz neznanja se ne odluči na ovaj korak. Razlog je, svakako, i to što skladištenje matičnih ćelija košta. Zbog toga Bio Save roditeljima nudi povoljne opcije plaćanja, za već od 29 eura mjesečno. Razgovarajte sa nama - mi ćemo naći rešenje za Vas.

Da li matične ćelije takođe mogu koristiti roditeljima i rođenoj braći i sestrama?

U principu, da. Tu je od ključnog značaja da se poklapaju karakteristike tkiva. Sličan je slučaj kod donacije organa. Samo ukoliko se karakteristike tkiva donora i primaoca podudare, nakon transplatacije neće doći do opasne reakcije odbacivanja grafta. Verovatnoća da će krv iz pupčanika odgovarati i roditeljima, iznosi 50%. Definitivno su bolje šanse za upotrebu uzorka kod rođenog brata ili sestre. Ovde postoji vjerovatnoća kompatibilnosti i do 80%. U slučaju primjene uzorka za porodicu Bio Save preuzima utvrđivanje neophodne HLA tipizacije.

Zbog čega je moj ljekar skeptičan, kada je u pitanju skladištenje krvi iz pupčanika?

Bio Save je u direktnim razgovorima ustanovio da ljekari zapravo nisu generalno skeptični na temu skladištenja krvi iz pupčanika. Ljekari su, štaviše, izričito znatiželjni i rado žele da se sveobuhvatno i detaljno informišu o tome. Pritom, pokazalo se da su upravo prvobitno skeptični ljekari nakon razgovora sa stručnjacima ili nakon edukativnog predavanja postali mnogo otvoreniji i raspoloženiji za ovu temu. Ukoliko mislite da Vaš ljekar želi da sazna više, mi ćemo mu rado pružiti aktuelne informacije na temu čuvanja i primjene matičnih ćelija.

Da li su matične ćelije iz krvi pupčanika već korišćene?

Da, hiljadu puta. U Japanu i SAD-u, koji su vodeći u ovoj oblasti, danas se čak češće upotrebljava krv iz pupčanika nego koštana srž. Liječe se na primjer karcinomi, metaboličke bolesti, kao i povrede mozga. Ljekari širom svijeta su korišćenjem krvi iz pupčanika već potvrdili naš kvalitet. 

Zasto sacuvati maticne celije

 

Zbog čega bi sopstvene matične ćelije bile prvi izbor?

Tijelo može optimalno prihvatiti sopstvene matične ćelije, kao i iz njih dobijene nove ćelije. Strane matične ćelije imaju drugačije karakteristike i zbog toga uvijek prouzrokuju reakciju odbacivanja grafta. Dok god to terapija dozvoljava, uvijek se preferiraju sopstvene matične ćelije. Izuzetak je primjena u liječenju leukemije. Ovdje se radije upotrebljava kompatibilan uzorak matičnih ćelija od donora iz porodice, jer je tu najveća šansa za podudarne karakteristike tkiva. Zajedno sa matičnim ćelijama na pacijenta se prenosi i donorov zdrav imuni sistem. Novi imuni odbrambeni sistem napada i uništava čak i pojedinačne oboljele ćelije koje su ostale.

Šta može krv iz pupčanika što koštana srž ne može?

Uspješnost liječenja definitivno zavisi od starosti matičnih ćelija. Što su mlađe, matične ćelije mogu više. Nova istraživanja čak pokazuju da se bolesti koje dolaze sa godinama, recimo, arteroskleroza, manifestuju tek kada matične ćelije pogođenog pacijenta postanu prestare da bi same popravile oštećenje. Iz tog razloga donori koštane srži mogu biti samo ljudi između 25 i 45 godina. 

Da li je uzimanje krvi iz pupčanika komplikovano?

Ne, baš naprotiv. Upravo jednostavna i bezričina metoda dobijanja krv iz pupčanika čini tako interesantnim izvorom matičnih ćelija. Kada se Vaše dijete rodi i kada se pupčana vrpca presječe, krv se uzima iz pupčane vrpce koja je još uvijek povezana sa placentom. Majka i dijete ne osjete ništa od toga.

Da li krv iz pupčanika može svuda da se uzme?

Bio Save je širom Bosne i Hercegovine sproveo obuku i takođe posedujemo odgovarajuća odobljenja nadležnih službi. Zato je u skoro svim porodilištima moguće uzimanje krvi iz pupčanika, jer je Bio Save u 98% porodilišta u Bosni i Hercegovini sproveo obuku sa medicinskim osobljem.

Šta se dešava kada mom djetetu zatrebaju matične ćelije?

BioKryo posjeduje sopstvenu laboratoriju koja radi svakog dana, kao i pouzdanog kurira, koji je dostupan 24 sata dnevno. Ukoliko mora brzo da se reaguje, BioKryo donosi matične ćelije u što kraćem roku u bilo koju kliniku u Evropi - naravno nakon što je krv iz pupčanika još jednom podvrgnuta detaljnim testovima kontrole. U većini slučajeva, kada je dolazilo do potrebe za primjenom uzorka sačuvanim u BioKryo, stručni tim BioKryo je, prije nego što bi termin za transpataciju matičnih ćelija bio zakazan, i po nekoliko mjeseci ranije već bio u kontaktu sa roditeljima i ljekarima.

Da li će uzorak matičnih ćelija iz krvi pupčanika biti dovoljan za liječenje i kada dijete odraste?

Generalno, i odrasli se mogu liječiti krvlju iz pupčanika. Kod odraslih pacijenata uspije svaka treća transplatacija. Nakon uzimanja krvi iz pupčanika detaljno se određuje broj ćelija u uzorku. Ali, i u slučaju kada ovaj broj nije optimalan za odraslu osobu , postoje dobri izgledi za uspešno liječenje, jer nove metode omogućavaju umnožavanje matičnih ćelija. Trenutno se ove metode još uvek ne primenjuju na ljudima, međutim, kada Vaše dijete bude poraslo, to će već biti rutina.