Tipovi matičnih ćelija

Matične ćelije se mogu podijeliti u različite kategorije zavisno od njihovog nastanka. Jedna od podjela je na embironalne i odrasle matične ćelije. Odrasle se dalje dijele na matične ćelije iz koštane srži i matične ćelije iz pupčane vrpce koje se još nazivaju prethodnicama odraslih matičnih ćelija.

  • Embrionalne matične ćelije

Embrionalne matične ćelije su tip ćelija koji pruža najviše mogućnosti, tj. mogu da se razviju u bilo koje tkivo ili tip ćelije. Međutim, one se koriste samo u svrhe istraživanja i bolje razumijevanje sposobnosti matičnih ćelija. Njihovo korištenje u terapeutske svrhe pokreće ozbiljna etička pitanja, obzirom da se nakon sakupljanja ćelija embrioni uništavaju.

Odrasle (adultne) matične ćelije se dijele na matične ćelije iz koštane srži i matične ćelije iz pupčane vrpce. Odrasle matične ćelije se mogu transformisati u različite vrste ćelija, te se mogu dijeliti.

Matične ćelije iz koštane srži

Dugo godina ove matične ćelije su bile preferirani izvor za transplantacije. Otkrićem matičnih ćelija iz pupčane vrpce, medicini su se pružile mnogo veće mogućnosti, te su sada ove matične ćelije osnova za liječenje teških oboljenja. Proces uzimanja matičnih ćelija iz koštane srži je veoma bolan i često je povezan sa operacijom. Ove matične ćelije, obzirom da se uzimaju od odraslog čovjeka su starije i mnogo manje vitalne.

Matične ćelije iz pupčane vrpce

Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce - “neonatalne” se često nazivaju i prethodnicama odraslih matičnih ćelija. Samo u krvi pupčanika postoje ove matične ćelije koje još nisu nisu prošle proces starenja kao matične ćelije iz koštane srži, te samim tim imaju mnogo veće sposobnosti stvaranja različitih ljudskih tkiva.


Današnja medicina je utvrdila da se u krvi pupčane vrpce nalazi nekoliko vrsta matičnih ćelija.

U krvi pupčane vrpce se nalaze:

Tipovi maticnih celija: HSC, MSC, VSEL i USSC