Vita 34 u novom projektu!

Interesovanje za matične ćelije iz masnog tkiva je posljednjih godina u medicini i biotehnologiji doživjelo veliki polet. Ko bi pomislio? Ovaj kulinarski pojačivač arome i žrtveni jarac kada se radi o zdravoj ishrani doživljava renesansu neshvaćenog genija i to na dva različita nivoa.

 

 

Prvo, njegova upotreba kao materijala za ponovno izgrađivanje tkiva; drugo, masno tkivo sadrži pluripotentne mezenhimalne matične ćelije. Njegov ga značaj u regenerativnoj medicini, kao tkiva koje izgrađuje „paperjaste“ ogromne ćelije, čini pravim magnetom za istraživanja. I Vita 34 je magično povučena ovim interesovanjem, pa nastoji da bliže istraži masno tkivo te matične ćelije koje se kriju u istom.

Tako je Vita 34, od oktobra prošle godine, startovala sa istraživačkim projektom koji podržava Ministarstvo za ekonomiju i energiju (BMWi) Savezne Republike Njemačke i koji će Vita 34 sprovoditi u sopstvenoj laboratoriji u srcu postrojenja BIO CITY u Lajpcigu.

 

 

Vitu 34 podržava i Fraunhofer Institut za ćelijsku terapiju i imunologiju, kao i kompanija Human Med AG u Šverinu, Njemačka.

Projekt, koji će trajati dvije godine, baviće se krio konzervacijom autolognog masnog tkiva. Zacrtani cilj je dobijanje proizvodne dozvole za upotrebu kriotehnološke metode u pripremi vitalnog transplantata masnog tkiva za sigurnu upotrebu kod ljudi.Haunhofer Institute

 

Autologna transplatacija matičnim ćelijama iz masnog tkiva će se koristiti u regenerativnoj medicini kao materijal za izgradnju tkiva, na primjer, u liječenju opekotina ili u rekonstrukciji tkiva nakon otklanjanja tumora. Ipak, do sada je masno tkivo bilo transplantirano odmah nakon njegovog uzimanja, pošto trenutno ne postoji adekvatna metoda za krio konzeraciju.

Vita 34 želi to da promjeni i tako stvori nove šanse za mogućnosti terapije.

Originalni izvor : http://www.vita34.de/forschung-erfahrung/