Vita 34 iznova potvrdila svoj položaj prve banke u Evropi!

Lijecenje cerebralne paralie maticnim celijama
U avgustu 2015.godine je sa matičnim ćelijama sačuvanim u Viti 34  izvršena terapija za dijete oboljelo od cerebralne paralize. Nas transplantacioni tim je aktivno učestvovao u pripremi transplantata i sprovođenju terapije.
Za liječenje dječaka je upotrebljena cjelokupna pupčana krv, a ne matične ćelije izdvojene redukcijom.
Inače, pacijent  je 5-godišnji dječak za kojeg su roditelji na rođenju ostavili matične ćelije iz pupčanika, što je omogućilo ovom dječaku brzo povlačenje svog uzorka, transport istih do finalnog odredišta, te naposlijetku i autologna transplantacija.
Autologna transplatacija je je vrsta transplatacije pri kojoj se koriste vlastite matične ćelije.
To je 19-a autologna transplatacija i ukupo 29-a transplantacija izvršena matičnim ćelijama sačuvanim u Viti 34. Cerebralna paraliza kod dječaka je spastičnog tipa, te se pacijent se poslije terapije osjeća izuzetno dobro.
Inače, Vita 34 ima najveće iskustvo u tretiranju matičnim ćelijama iz pupčane krvi u Evropi. 2009. godine, svijet je obišla vijest o prvom dječaku u Evropi koji je uspješno liječen od cerebralne paralize. Naime, dječak je nakon srćanog zastoja, reanimacije dobio cerebralnu paralizu, te je ostao paralizovan.
U januaru iste godine dječaku je odobreno nestandardno lijećenje u Bohumu u Njemačkoj, gdje su mu transplantirane njegove matične ćelije, pohranjene u najvećoj njemačkoj banci Viti 34.