Pitanja i odgovori: Zašto Bio Save

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između različitih banaka za matične ćelije. Vi ne želite da se krv Vašeg djeteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smiju i mogu da budu upotrebljene za transplantaciju?

U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Bio Save.

Zašto? Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi ljekar. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o ljekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija posjeduju sve banke krvi iz pupčanika. Neophodno je da znate da odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo prijedlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gde se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami naprave poređenje banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.

1. Koliko godina iskustva u čuvanju krvi iz pupčanika ima banka?

FamiCord je jedan od pionira među bankama matičnih ćelija u Evropi sa preko 15 godina iskustva.

2. Koliko uzoraka matičnih ćelija je do sada sačuvano u FamiCord Group

FamiCord Group-u je do sada obradio i sačuvao preko 355.000 uzoraka.

3. Da li banka poseduje GMP standard? 

FamiCord Group posjeduje GMP standard kao i druge važne certifikate od kojih bi izdvojili, AABB (American Association of Blood Banks) certifikat - njega posjeduju samo najbolje banke matičnih ćelija u svijetu.

4. Koliko iskustvo u upotrebi krvi iz pupčanika za liječenje djece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?

FamiCord Group ima najveći broj tretmana matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, preko 1987 liječenja.

5. Da li se vrši procjena porodične historije bolesti?

Radi dobijanja što jasnije slike o kvalitetu preparata krvi iz pupčanika i mogućnosti primjene FamiCord Group vrši procjenu anamneze porodične historije bolesti prije porođaja, koja obuhvata 33 pitanja, kao i procjenu anamneze historije bolesti majke i djeteta nakon porođaja, koja obuhvata 25 pitanja.

6. Da li preparati iz pupčane krvi uskladišteni kod FamiCord Group-a mogu da se upotrebe za tretmane matičnim ćelijama?

FamiCord Group posjeduje odobrenje za tretmane matičnim ćelijama, kako lično za dijete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija). 

7. Da li se transport krvi vrši samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?

Za što veći broj ćelija, ali i što bolji kvalitet potrebno je da krv u što kraćem roku stigne od porodilišta do banke. Služba logistike u Bio Save radi 24h dnevno, svih 365 dana u godini, ali pored toga, Bio Save u saradnji sa DHL-ovom službom
"Medical Express" (koristi Q sertifikat) koja je specijalizovana za transport bio materijala ali i sa Njemačkom specijalizovanom transportnom službom Der Kurier, organizuje transport uzorka pupčane krvi 365 dana u godini.

8. U slučaju potrebe za liječenjem, ko snosi trošak transporta matičnih ćelija do klinike u kojoj se vrši liječenje?

Bio Save će u slučaju terapijske primjene pokriti troškove transporta matičnih ćelija do bilo koje bolnice u svijetu.

9. Da li banka može da organizuje terapijsku primjenu za Vaše dijete?

FamiCord Group je jedina banka u Evropi koja ima svoju kliniku za liječenje matičnim ćelijama. Uzorcima iz FamiCord Group je do sada liječeno više od 1.200 pacijenata.

10. Zašto je Bio Save logičan izbor?

U svijetu postoji jako veliki broj banaka koje čuvaju matične ćelije. Pravi izazov je upotrijebiti matične ćelije u terapiji. Bio Save Fondacija jedina u Bosni i Hercegovini Vašem djetetu u slučaju potrebe omogućava pristup u preko 100 bolnica širom svijeta koje imaju dugogodišnje iskustvo u liječenju matičnim ćelijama.